A székhelyszolgáltatás feladatköre

Egy gazdasági társaság számára ma már alapvető, hogy rendelkezzen bejegyzett székhellyel. Ebből fakadóan pedig külön igénybe vehető szolgáltatás a székhelyszolgáltatás, bizonyos cégcsoportok tevékenységi körébe tartozik ennek biztosítása.

Egy székhelyszolgáltatás során a székhelyszolgáltatást végző cég biztosítja a megbízó hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételét, érkeztetését és rendelkezésre tartását, valamint megőrzését, és a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítését, akár a hatósági kényszer-intézkedések tűrését. Lényegében ezeket az elvárásokat fogalmazza meg a 2017. évi CL. törvény, valamint a 7/2017. (VI.1) rendelet a székhelyszolgáltatást végző cégekre vonatkozóan.

Az ilyen szolgáltatást igénylő és az azt biztosító cég között mindenképp írásos szerződéskötést kell kötni, így lesz hivatalosan is elfogadható a székhelyszolgáltatás. A szerződésmintának tartalmaznia kell néhány alapvető adatot, így a székhelyszolgáltató cég nevét, cégjegyzék számát, székhelyét, adószámát, az ügyvezető nevét, a megbízó gazdasági társaság ügyvezetőjének a nevét, anyja nevét, személyigazolvány számát, lakhelyét, születési helyét és idejét, valamint az adóazonosító jelét. Továbbá szerepelnie kell a szerződésmintában a szolgáltatást igénybe vevő nevének, email címének, a meghatalmazott nevének és a zolgáltatás árának. Ezekre tehát mindenképpen oda kell figyelni szerződéskötés során.